Zarezerwuj pokój

Sprawdź Termin

Konkurs dla Biur Podróży

Konkurs Jesień

Jesień w Karkonoszach należy do najpiękniejszych pór roku. Bogactwo kolorów, w gęstych lasach Karkonoskiego Parku Narodowego i wciąż jasne ale już nie tak upalne słońce zachęcają do wycieczek i eksploracji górskich szlaków, które po miesiącach turystycznego szczytu stają się na powrót ciche i niezatłoczone. Właśnie o tej porze roku warto wybrać się, w góry, gdy jedyne co można usłyszeć to własne myśli pomieszane z odgłosami natury.

Organizator Konkursu

Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Krucze Skały

Cel konkursu

Wytypowanie 3 biur podróży lub innych organizatorów wyjazdów turystycznych, którzy w okresie astronomicznej jesieni zrealizują największą ilość pobytów w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym Krucze Skały.

Zasady

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, uczestnictwa związanych z udziałem lub odbiorem nagrody.

Uczestnikiem konkursu może być każdy organizator wyjazdów turystycznych, który zgłosi chęć udziału mailowo pod adresem e-mail k.ambrozy@igbpiast.pl

Gwarancją uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź zwrotna poprzez e – mail ze strony organizatora.

Rezerwacji konkursowych można dokonywać natychmiast po potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie.

Zgłaszając chęć wzięcia udziału w konkursie na powyższy adres e – mail uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami konkursu i je akceptuje.

Rezerwacja dokonywana przez uczestnika konkursu nie ma priorytetu nad tą, której dokonał podmiot nieuczestniczący w programie. O zajęciu danego terminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Za każdą złotówkę wydaną na rezerwacje konkursowe organizatorowi pobytu przyznawane są punkty. Odpowiednio 1 punkt za pobyty zorganizowane we Wrześniu i Październiku oraz 1,3 punktu za pobyty w Listopadzie i Grudniu.

Uczestnikom konkursu proponowane są te same ceny za usługi noclegowe w Ośrodku. Gwarancją jest rezerwacja pod adresem e-mail k.ambrozy@igbpiast.pl

Rezerwacji konkursowych można dokonywać niezwłocznie po potwierdzeniu udziału.

Do konkursu nie są wliczane rezerwacje dokonane przed 9.06.2017 r.

Rezerwacja powinna być dokonana drogą e-mailową pod adresem k.ambrozy@igbpiast.pl lub po dokonaniu rezerwacji w  innym kanale potwierdzona mailowo na powyższy adres.

Udział w konkursie można potwierdzić od dnia 09.06. Do programu można dołączyć również w czasie jego trwania.

Konkurs trwa w czasie kalendarzowej jesieni czyli od 23 września do 22 grudnia 2017 roku.

Pytania i wątpliwości należy kierować na adres k.ambrozy@igbpiast.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs obejmuje wszystkie rezerwacje, założone za pośrednictwem uczestników konkursu i zrealizowane w okresie 23 września do 22 grudnia 2017 roku.

Organizator konkursu najpóźniej do 10 stycznia 2018 roku poinformuje którzy uczestnicy zdobyli najwięcej punktów.

Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O decyzji Organizatora nagrodzone i wyróżnione Biura zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

· za zajęcie I miejsca – voucher o wartości 2500 PLN.

· za zajęcie II miejsca – voucher o wartości 1500 PLN.

· za zajęcie III miejsca – voucher o wartości 1000 PLN.

- Nagroda specjalna dla pracownika biura, który wygeneruje największą ilość pobytów w naszym Ośrodku. Dwudniowe zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą.

Vouchery wykorzystać można na rezerwacje do 31.12.2018. Vouchery przeznaczone są do wykorzystania przez pracowników zwycięskiego biura podróży lub osoby przez nie wskazane.

Kwota na Voucherze może zostać wykorzystana na usługi noclegowe i gastronomiczne w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym Krucze Skały. Kwota nie obejmuje podatku lokalnego oraz konsumpcji wykraczającej poza standardowe wyżywienie w Ośrodku. 

W przypadku, gdy standardowa cena pobytu przekracza wartość Vouchera, Biuro ma prawo do wykorzystania Vouchera, jako częściowej zapłaty, przy czym Voucher stanowi uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej, na jaką opiewa Usługa.

W przypadku, gdy wartość Vouchera przekracza wartość usługi, pozostałe po zakupie środki nie mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej lub częściowej zapłaty za usługę. Organizator nie zwraca pozostałej różnicy pomiędzy wartością usługi a wartością Vouchera.

Vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.

 

Prezentacja dotycząca Ośrodka znajduje się na stronie:

https://www.slideshare.net/KonradAmbroy/okw-krucze-skay-75384243

 

Dawcom w Darze WSB we Wrocławiu

newsletter